Skalowalne systemy sygnalizacji pożaru

Skalowalne systemy sygnalizacji pożaru

Elektroniczne systemy sygnalizacji pożaru przeznaczone są do szybkiego i niezawodnego wykrywania zagrożeń pożarowych w bardzo wczesnej fazie propagacji ognia. Nowoczesne, często bezobsługowe systemy przeciwpożarowe gwarantują błyskawiczną reakcję, zachowując przy tym wysoką odporność na zjawiska powodujące fałszywe alarmy. Systemy SSP stosowane są obowiązkowo w obiektach, których zabezpieczenie wynika z odpowiednich regulacji prawnych.

Takimi miejscami objętymi ochroną ppoż są mi.in. galerie handlowe lub wystawowe, kina, teatry, hale widowiskowe, muzea, budynki wysokościowe, szpitale, domy pomocy społecznej, hotele itd. System SSP jest jednym z podstawowych systemów bezpieczeństwa, którego celem jest ochrona życia i zdrowia. Centrale sygnalizacji pożaru bardzo często współdziałają z systemami oddymiania i dźwiękowymi systemami ostrzegawczymi. W obiektach, gdzie system SAP jest wymagany obligatoryjnie, koniecznie należy stosować urządzenia certyfikowane, posiadające świadectwa dopuszczenia. W ofercie posiadamy również systemy gaszenia gazem, dedykowane między innymi do serwerowni, stacji energetycznych, w których zastosowany gaz nie zagraża życiu ewakuowanych ludzi.