UKARA – zabezpieczenie które nie wymaga zasilania 230V

UKARA – zabezpieczenie które nie wymaga zasilania 230V

UKARA – wielofunkcyjny, bezprzewodowy system alarmowy francuskiej firmy Videofied. Jedyne takie rozwiązanie na rynku – nagrodzone Złotym Medalem MTP Securex 2016. Do standardowej funkcjonalności systemu sygnalizacji włamania dodano kamerę, która jest zintegrowaną z czujnikiem ruchu. Każdorazowe naruszenie strefy chronionej powoduje wysyłanie  krótkiego materiału video. Ponadto, ten w pełni bezprzewodowy system sygnalizacji włamania, może pracować przez okres od 1 do 2 lat, w miejscach gdzie nie ma zasilania sieciowego 230 V. Zalecany zarówno do ochrony w prywatnych domach jak i w obiektach przemysłowych. Rozwiązanie to cieszy się dużym zainteresowaniem agencji ochrony i klientów końcowych, którzy cenią sobie profesjonalne zabezpieczenia. Transmisja sygnału alarmowego i video odbywa się torem GSM, przy zastosowaniu karty SIM dowolnego operatora. Pobrany materiał video przechowywany jest nieodpłatnie w „chmurze”. Jest to jedyny system, który może pilnować twojej posiadłości od momentu rozpoczęcia inwestycji ( gdy nie ma jeszcze zasilania na budowie ), jak i po jej zakończeniu. Opcjonalnie system można rozbudować o czujki wewnętrzne – dymu, kontaktronowe i PIR bez lub z modułem kamery. 

Jest ciekawą opcją dla przedsiębiorstw które we własnym zakresie chcą lub posiadają służbę ochrony. Przykładem są przedsiębiorstwa budowlane które niewielkim zasobem ludzi, mogą chronić z jednego miejsca kilka placów budowy. System znalazł również zastosowanie w Polskich Lasach Państwowych.

UKARA to także wartość dodana dla profesjonalnych agencji ochrony. Dzięki szybkiej videoweryfikacji na stacji monitoringu ( także na smartfonie ), mogą poznać przyczynę alarmu i podjąć działania stosowne do sytuacji. Istnieje także możliwość pobrania w każdym momencie krótkiego nagrania on-line. Dotychczas parametrami rzutującymi na ocenę profesjonalnych usług ochroniarskich były: liczba samochodów patrolowych, gwarantowany czas dojazdu grupy interwencyjnej, rodzaj łączności i możliwość świadczenia innych usług, np. konwojowania. Duże znaczenie miało i ma nadal oprogramowanie stacji monitorowania i zastosowane procedury w sytuacjach alarmowych. Obecnie kluczowym elementem staje się videoweryfikacja. Systemu UKARA z videoweryfikacją daje wymierne korzyści z uwagi na fakt, że pozwala wyeliminować kosztowne wyjazdy grup interwencyjnych i lepszą dyslokację radiowozów.

 PRZEJDŹ DO PRODUKTU