Dźwiękowy System Ostrzegawczy

Poziom bezpieczeństwa osób przebywających w budynku zależy przede wszystkim od możliwości szybkiej ich ewakuacji z obiektu po wykryciu zagrożenia. Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze mają za zadanie wyemitować komunikat alarmowy, informujący o zagrożeniu i/lub konieczności opuszczenia przez przebywające tam osoby stref (budynku), w których występuje zagrożenie. Układ logiczny komunikatora podaje polecenia tak, aby nie doszło do zablokowania dróg ewakuacyjnych przez przemieszczających się ludzi. Np. w przypadku pożaru na piętrze VI budynku kilkunastopiętrowego, komunikat wzywający do ewakuacji nadawany jest na piętrze VI i VII. Następnie, z pewną zwłoką, są ewakuowane inne piętra, wg opracowanego operatu bezpieczeństwa.  Euroalarm jest dystrybutorem dwóch marek profesjonalnych systemów DSO – firmy Bosch oraz pAudio. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. DSO wymagane jest w budynkach handlowych lub wystawowych, salach widowiskowych, halach sportowych, kinach, teatrach, szpitalach, sanatoriach ( tu decyduje liczba łóżek lub liczba kondygnacji ), a także w obiektach komunikacji publicznej, takich jak: stacje metra, kolei podziemnej, dworce i porty lotnicze.
System nagłośnieniowo-ostrzegawczy Plena marki Bosch, który doczekał się już ponad 8000 wdrożeń na całym świecie ( dane na rok 2014 ), jest sprawdzonym rozwiązaniem wśród systemów dedykowanych do małych i średnich obiektów. Natomiast Presideo firmy Bosch to jedna z najlepszych propozycji w dziedzinie wymagających systemów nagłośnieniowych i dźwiękowych systemów ostrzegawczych – na świecie pracuje już  ich ponad 15 000. Praesideo to całkowicie cyfrowy, skalowalny system nagłośnieniowy ( do celów komercyjnych ) i spełniający wszystkie normy systemu ewakuacyjnego ( DSO ). Unikalna sieć optyczna zapewnia całkowitą dowolność  podczas budowy szkieletu systemu i dzięki niej otrzymujemy dźwięk bez zakłóceń, a poziom nadmiarowości wyższy niż w tradycyjnych systemach. Jest w pełni programowalny i umożliwia współpracę z innymi systemami zabezpieczeń ( SAP ).
Centrala IVO marki pAudio  także ma zastosowanie we wszystkich omawianych powyżej obiektach. Począwszy od instalacji niewymagających skomplikowanych scenariuszy pożarowych po  instalacje rozległe, w których wymagane jest przetwarzanie kilku strumieni audio i transmisja światłowodem. W małych instalacjach, do zasilania linii głośnikowych, w zupełności wystarczy jeden  wzmacniacz mocy i jeden  zapasowy. W większych systemach, w których wymagana jest niezależna regulacja dźwięku na poszczególnych liniach, niezbędne są wzmacniacze wielokanałowe. Centrala DSO IVO umożliwia konfigurację systemu dla obu przypadków, jak również pracę w trybie mieszanym. Zapraszamy wszystkich inwestorów i projektantów, którzy stoją przed zadaniem zaprojektowania takiego systemu o kontakt z nami. Zapraszamy także na cykliczne szkolenia z zakresu ich projektowania i uruchamiania.