Systemy Sygnalizacji Pożaru (SSP/SAP)

Elektroniczne systemy sygnalizacji pożaru przeznaczone są do szybkiego i niezawodnego wykrywania zagrożeń pożarowych w bardzo wczesnej fazie propagacji ognia.
Nowoczesne, często bezobsługowe systemy przeciwpożarowe gwarantują błyskawiczną reakcję zachowując przy tym cechę eliminacji fałszywych alarmów. Systemy SSP stosowane są obowiązkowo w obiektach, których zabezpieczenie wynika z odpowiednich regulacji prawnych. Takimi miejscami objętymi ochroną ppoż są mi.in. galerie handlowe lub wystawowe, kina, teatry, hale widowiskowe, muzea, budynki wysokościowe, szpitale, domy pomocy społecznej, hotele itd. Centrale sygnalizacji pożaru bardzo często współdziałają z systemami oddymiania i dźwiękowymi systemami ewakuacyjnymi.
Źródłem obowiązujących aktów prawnych w Polsce są Ustawy o ochronie przeciwpożarowej, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wykaz Polskich Norm związanych z bezpieczeństwem pożarowym a w szczególności Norma PN-EN 54-1.
Niezależnie jednak od litery prawa, możemy zainstalować system SSP wszędzie tam, gdzie chcielibyśmy aby ludzie oraz mienie było chronione.
Elementy systemu SSP muszą spełniać rygorystyczne wymogi tych Norm oraz zalecenia Centrum Naukowo – Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP). W obiektach, które w myśl przepisów wymagają zastosowania takiego systemu można stosować wyłącznie urządzenia certyfikowane przez w/w instytucję.
System przeciwpożarowy powinien składać się z poniższych elementów:

  • centrala sygnalizacji pożaru
  • czujki pożarowe
  • ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP)
  • sygnalizatory
  • urządzenia transmisji alarmów pożarowych
  • urządzenia sterownicze/automatyki p.poż.
  • systemy zasilania

SAP umożliwiają także integrację z innymi systemami i urządzeniami mającymi wpływ na kompleksowe bezpieczeństwo pożarowe danego obiektu. Dzięki obecności czujek: optycznych, jonizacyjnych, temperaturowych, wielosensorowych oraz zasysających, podłączonych do mikroprocesorowej centrali, systemy te w sposób spójny przekazują szereg informacji zarówno o własnym stanie pracy, jak i postępie zagrożenia, co bardzo szybko i precyzyjnie pozwala zlokalizować pożar. Informacje o alarmie są przekazywane do lokalnej stacji monitoringu (Państwowej Straży Pożarnej).
Systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru współpracują z systemami oddymiania i przewietrzania oraz dźwiękowymi systemami ostrzegania (DSO) realizując jeszcze bardziej zaawansowane funkcje.
Oferujemy Państwu kompleksowe rozwiązania SSP konwencjonalne i adresowalne w oparciu o produkty takich firm jak:

  • SIEMENS CerberusPro
  • BOSCH Security Systems
  • UTC Fire&Security (dawniej GE/Aritech)