System Fidelix

System Fidelix

Nasz system automatyki budynkowej łączy czujniki technologii budynkowej, liczniki, elementy wykonawcze, sterowniki i systemy bezpieczeństwa w jedną, łatwą do zarządzania całość. System Fidelix oparty jest na otwartych standardach, skutecznie umożliwiając połączenie większości innych systemów i urządzeń w jedną, zunifikowaną całość.