Inteligentny dom

Inteligentny dom

Inteligentny dom – gwarancja komfortu i bezpieczeństwa

Inteligentny dom zapewnia komfort i bezpieczeństwo. Z osiągnięć techniki w naszych domach korzystamy już od dziesięcioleci ale od kilku lat przybywa urządzeń którymi możemy w tak dogodny sposób sterować z dowolnego miejsca na ziemi. Swoją przygodę z inteligentnym domem możemy zacząć mając dostęp do Internetu. System można bez ingerencji w substancję budynku elastycznie rozbudowywać zaczynając od jednego punktu kamerowego lub inteligentnego gniazdka. Możesz podnieść bezpieczeństwo korzystając z elementów systemu przeciwwłamaniowego, przeciwpożarowego lub zalaniem. Wiele elementów automatyki ułatwia funkcjonowanie osobom starszym, dzieciom i ich najbliższych.

Symulacja obecności

Popularnym sposobem wykorzystania systemu inteligentnego domu jest symulacja obecności domowników. Polega ona najczęściej na załączaniu i wyłączaniu oświetlenia w konkretnych pomieszczeniach czy/i na odtwarzaniu muzyki. Aby urealnić taką symulację można stosować moduł inteligentnego głośnika. Dzięki niemu można odtwarzać dźwięki nagrane przez domowników w czasie ich nieobecności w domu oraz dodawać nowe poprzez serwer www. Inne systemy potrafią wykorzystywać do tego celu większość zintegrowanych z nimi urządzeń, jak np. telewizor i telefon, czy też całych podsystemów, jak np. zintegrowany system pogodowy wykorzystywany w tym przypadku do symulacji uchylania okien itp. Taka symulacja ma docelowo zapobiegać włamaniom i kradzieżom. System inteligentnego budynku zapamiętuje przyzwyczajenia użytkowników i na ich podstawie symuluje ich obecność. Nie ma więc schematu, który jest odtwarzany dzień w dzień.

 

System alarmowy i monitoringu

Stosowane jest zintegrowanie szerokiej gamy czujników i detektorów takich, jak chociażby detektor ruchu. Umożliwia to reakcję systemu na próby włamania, jak np. stłuczenie szyby w oknie, przekroczenie wyznaczonej linii czy wdarcie się intruza przez  okno. Przykładem takiej reakcji może być automatyczne poinformowanie policji o zaistniałych okolicznościach. Innym przykładem jest uruchomienie syren alarmowych mających odstraszyć intruza i zwrócić uwagę ew. przechodniów. Przez cały ten czas działa system monitoringu złożony z szeregu kamer i czujników. System ten rejestruje wydarzenia zachodzące na terenie budynku, co może się przydać np. policji, ale również czynnie wspomaga system alarmowy. W przypadku inteligentnego domu każdy czujnik może być wykorzystany przez pozostałe elementy systemu. Czujnik otwarcia okna zadziała jako alarmowy jeśli w obiekcie jest załączony system alarmowy, ale wyłączy ogrzewanie lub klimatyzację jeśli okno zostanie otwarte przy nie włączonym systemie alarmowym. Czujka ruchu załączy alarm jeśli system alarmowy obiektu jest w stanie czuwania.  W czasie gdy system ten nie jest załączony, może sterować oświetleniem, ogrzewaniem lub klimatyzacją. Więcej informacji o wiodących systemach zabezpieczeń znajdą Państwo tutaj.

System przeciwpożarowy

Zadaniem tego podsystemu jest czynna ochrona budynku i jego użytkowników na wypadek pożaru. Składa się z dwóch zasadniczych części: sieci czujników dymu i temperatury oraz bezpośredniej sieci przeciwpożarowej, czyli wszelkiego rodzaju spryskiwaczy (np. tryskaczy lub zraszaczy). Bez dobrej współpracy tych dwóch podstawowych elementów niemożliwa byłaby skuteczna walka systemu z pożarem. Jego działanie opiera się na wczesnym wykryciu miejsca powstania pożaru i uruchomienie w danym pomieszczeniu urządzeń gaśniczych, ale przede wszystkim system taki zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia na inne pomieszczenia. W wypadku silnego wybuchu taki system staje się bezradny i zwykle zostaje uszkodzony, lecz nie może to wpływać na jego pracę w pomieszczeniach, gdzie wybuch nie wyrządził szkód. System ten składa się z dwóch zasadniczych części: wykrywającej (detekcyjnej) i sterującej – przy czym nie muszą one stanowić spójnej części jednego urządzenia. W obecnie projektowanych systemach część detekcyjną realizuje centrala pożarowa, a część sterującą wyspecjalizowane systemy i centrale zewnętrzne. Dodatkowo w inteligentnym budynku zostaną załączone komunikaty słowne o zdarzeniu i informujące o sposobie ewakuacji, wysłane odpowiednie SMS-y i e-maile. Podniesione zostaną rolety lub żaluzje, ułatwiając w ten sposób ewakuację z budynku. Zostanie odcięty też gaz. Więcej o naszych systemach przeciwpożarowych tutaj.

                                           

System kontroli dostępu

Ten podsystem zastosowanie znajduje głównie w biurowcach i instytucjach. Jego podstawą może być albo złożony system personalizacji, albo system czytników kart magnetycznych, bądź chipowych. W tym pierwszym przypadku, o ile sam system personalizacji jest złożony, o tyle sprawa wygląda prosto. Mianowicie w przypadku, gdy np. do jakiegoś pomieszczenia mają dostęp osoby zarządzające budynkiem, system rozpoznawania osób informuje system kontroli dostępu kim jest osoba chcąca otworzyć drzwi, a jeśli nie jest to osoba z kręgu osób zarządzających budynkiem, to nie zostanie jej zwolniona blokada drzwi. W przypadku drugim system, na podstawie informacji zawartych na karcie, sprawdza kim jest dana osoba i czy ma ona dostęp do danego pomieszczenia – jeśli nie, to system naturalnie nie zwalnia blokady drzwi. Dodatkowo w inteligentnym budynku zostaną załączone odpowiednie kamery rejestrujące osoby przekraczające newralgiczne miejsca. Inteligentny budynek na podstawie informacji z tego systemu może zarządzać ogrzewaniem i klimatyzacją oraz oświetleniem. Więcej o kontroli dostępu znajdą Państwo tutaj.

Złożony system personalizacji

Dodatkowo inteligentny budynek, aby zasłużyć w pełni na to określenie, powinien dostosowywać się do każdego spośród jego użytkowników z osobna. Ta swoista personalizacja jest realizowana za pomocą podsystemu adaptatywnego uczenia się lub bezpośredniego zaprogramowania systemu przez jego operatora uwzględniając potrzeby i oczekiwania konkretnego użytkownika. Przykładowo, gdy system stwierdzi (m.in. za pomocą czujnika ruchu), iż użytkownik przebywający w danym pomieszczeniu śpi, wygasza w tym pomieszczeniu światło. Inaczej może być dla użytkownika X, który woli spać przy zapalonym świetle, więc system pozostawia w tym pomieszczeniu światło zapalone lub lekko przyciemnione. Nie wszystkie systemy inteligentnego budynku dysponują możliwością personalizacji swoich reakcji, gdyż wiąże się to ze zintegrowaniem wzrostem komplikacji systemu. Główną barierą jest cena systemu kamer i rozpoznawania osób.

Faktem jest, że seniorów w naszym społeczeństwie przybywa i zapewnienie im bezpieczeństwa stanowi duże wyzwanie. Z myślą o seniorach powstał system SYNOVA – to wydzielone elementy większego systemu, spinającego funkcje inteligentnego domu, systemu alarmowego i telewizji dozorowej. Ma za  zadanie  wspomóc opiekę nad osobami, które jej wymagają. Opiekun odpowiedzialny za seniora lub dzieci ( z wyłączeniem osób wymagających bezwzględnej opieki całodobowej ) otrzymuje pomocne narzędzie do komunikacji z podopiecznym. Więcej o systemie Synova tutaj.