Systemy alarmowe – chronimy to co najcenniejsze

Systemy alarmowe – chronimy to co najcenniejsze

Zadaniem systemu alarmowego jest zaalarmowanie w sytuacji zagrożenia utraty życia, zdrowia lub mienia. Jednostką zarządzającą jest centrala ( systemu sygnalizacji włamania i innych zdefiniowanych zagrożeń ), która odbiera sygnały z detektorów o różnym przeznaczeniu. Ważnym elementem, mającym wpływ na bezpieczeństwo, są uruchamiane automatycznie procedury jak i procedury realizowane przez zaalarmowane służby lub samego właściciela.

Przed wyborem systemu alarmowego należy ocenić zagrożenia i przydatność zastosowanych środków ochrony. Czy sygnalizacja alarmowa ma być uruchomiona lokalnie, dla najbliższego otoczenia, czy także ma zaalarmować np. grupę interwencyjną? Należy pamiętać, że zabezpieczenia elektroniczne nie zastąpią zabezpieczeń mechanicznych i że system alarmowy informuje o próbie sforsowania tych drugich. Coraz bardziej popularne stają się także systemy, które są uruchamiane  przez osoby wymagające nagłej pomocy medycznej. Tego typu rozwiązania znajdą Państwo na naszej stronie pod hasłem Synova. System może także poinformować rodzica o powrocie dziecka do domu. Powszechne stało się również  łączenie funkcji typowego systemu alarmowego ( do wykrywanie zagrożeń ) z automatyką budynkową i telewizją dozorową. Z poziomu manipulatora obsługującego system lub dzięki aplikacji mobilnej można sterować roletami, oświetleniem, podlewaniem ogrodu itp. oraz pobrać obraz video.

         Jeszcze innym rozwiązaniem  i chyba jedynym na rynku może się pochwalić system alarmowy UKARA.

System alarmowy UKARA, francuskiej firmy Videofied, jest wyjątkowy z wielu względów. Do standardowej funkcjonalności systemu sygnalizacji włamania dodano kamerę, która jest zintegrowana z czujnikiem ruchu. Każdorazowe naruszenie strefy chronionej powoduje wysyłanie  krótkiego materiału video.

Ponadto, ten w pełni bezprzewodowy system sygnalizacji włamania, może pracować przez kilkanaście miesięcy w miejscach, gdzie nie ma zasilania sieciowego 230 V. Zalecany zarówno do ochrony w prywatnych domach jak i w obiektach przemysłowych. Rozwiązanie to cieszy się dużym zainteresowaniem agencji ochrony i klientów końcowych, którzy cenią sobie profesjonalne zabezpieczenia. Agencja ochrony jak i klienci indywidualni, dzięki szybkiej videoweryfikacji , mogą poznać przyczynę alarmu i podjąć działania stosowne do sytuacji. Istnieje także możliwość pobrania w każdym momencie krótkiego materiału video. Dotychczas parametrami rzutującymi na ocenę profesjonalnych usług ochroniarskich były: liczba samochodów patrolowych, gwarantowany czas dojazdu grupy interwencyjnej, rodzaj łączności i możliwość świadczenia innych usług, np. konwojowania. Duże znaczenie miało i ma nadal oprogramowanie stacji monitorowania i zastosowane procedury w sytuacjach alarmowych. Obecnie kluczowym elementem staje się videoweryfikacja. Systemu UKARA z videoweryfikacją daje wymierne korzyści z uwagi na fakt, że pozwala wyeliminować kosztowne wyjazdy grup interwencyjnych i lepszą dyslokację wozów patrolowych. Transmisja sygnału alarmowego i video odbywa się torem GSM, przy zastosowaniu karty SIM dowolnego operatora. Jest to jedyny system, który może pilnować twojej posiadłości od momentu rozpoczęcia inwestycji ( gdy nie ma jeszcze zasilania elektrycznego na placu budowy ), jak i po jej zakończeniu. UKARA znalazła zastosowanie w ochronie rezydencji, przystani jachtowych, stawów hodowlanych, sadów, itp. Opcjonalnie system można rozbudować o czujki dymu, czujki kontaktronowe i detektory PIR bez modułu kamery.