Bosch PRS-NCO3

cena netto
Najważniejsze cechy
  • Moduł sterujący do systemów nagłośnieniowych oraz dźwiękowych systemów ostrzegawczych
  • Jednoczesne sterowanie i przełączanie do 28 kanałów dźwiękowych
  • Interfejs sieci Ethernet umożliwiający konfigurowanie, sterowanie, diagnostykę i logowanie
  • Cyfrowa pamięć komunikatów
  • Informacje
  • Video

Moduł Bosch PRS-NCO3

Moduł Bosch PRS-NCO3 sterownika sieciowego stanowi serce systemu Praesideo. Moduł przesyła jednocześnie do 28 kanałów audio, zasila system, sygnalizuje awarie i nadzoruje pracę całego systemu. Wejściowe sygnały audio mogą stanowić wywołania ze stacji wywoławczych, tło muzyczne lub lokalne sygnały audio.

Konfiguracja modułu

Odpowiednia konfiguracja modułu sterownika sieciowego zapewnia obsługę nawet bardzo rozbudowanych systemów nagłośnieniowych. Konfiguracji dokonuje się w sposób wygodny i efektywny za pośrednictwem komputera PC. Komputer PC jest wymagany tylko przy konfiguracji systemu. Sterownik sieciowy może pracować również niezależnie od komputera. Może jednak, dzięki dostarczonemu ze sterownikiem oprogramowaniu, wykorzystywać komputer do wyświetlania informacji o stanie systemu. Urządzenie może pracować jako moduł wolnostojący lub być montowane w szafie typu Rack 19″

Załączniki
Zapytaj o produkt