Oferta

Siemens Moduł adresowalny FDCIO221

cena netto
Najważniejsze cechy
  • wykrywanie zwarcia oraz rozwarcia na wejściu
  • możliwość konfigurowania wejść do pracy z zestykiem zwiernym lub rozwiernym
  • obciążalność wyjść: bez monitorowania 22VAC/2A lub 30VDC/2A, z monitorowaniem 30VDC/2A
  • wybierany rodzaj pracy wyjścia: ciągła lub impulsowa, wybierany czas trwania impulsu od 1 do 20 sekund
  • wbudowany izolator zwarć
  • kontrolki LED sygnalizujące normalną pracę, awarię, test oraz aktywowanie
  • możliwość konfigurowania modułu do pracy bezpiecznej w przypadku awarii
  • temperatura pracy: -25 °C do +60 °C
  • Informacje

Moduł służy do podłączenia 1 bezpotencjałowego styku przełącznego dla np. sterowania drzwi lub wentylacji kontrolnych lub do uruchomienia alarmu (np. z tryskaczy). Dla zdecentralizowanego sterowania drzwi pożarowych, wentylacji i klimatyzacji.
1 wejście dla styku bezpotencjałowego. Linia wejściowa jest monitorowana na rozwarcie i zwarcie linii (rezystory parametryzujące). Wejście może być skonfigurowane za pośrednictwem centrali sygnalizacji pożarowej jako komunikat techniczny lub alarm.

1 konfigurowalne wyjście jako bezpotencjałowy styk przekaźnika (30 VAC / VDC, 2 A) lub jako linia nadzorowana (30 VDC, 2 A).
Wskaźnik stanu modułu poprzez diodę LED. Zasilanie z pętli FDnet / C-NET gdy wyjście pracuje jako bezpotencjałowe. Linia nadzorowana wymaga dodatkowego zewnętrznego zasilania 24 VDC.
Moduł wejścia / wyjścia zawiera 3 rezystory i 2 stopy montażowe dla szyny U typ TS35

Zapytaj o produkt