Oferta

Siemens Czujka OH720

cena netto
Najważniejsze cechy
  • wybierane zestawy parametrów, dostosowane do specyficznych wymagań
  • sygnalizowanie 3 różnych poziomów zagrożenia do zróżnicowanego aktywowania alarmów
  • kompensowanie stopniowo osadzającego się kurzu i zanieczyszczeń w celu zapewnienia stałej czułości w długim przedziale czasu
  • wykrywanie pracy w nieodpowiednich warunkach środowiskowych i przesyłanie do centrali oddzielnego ostrzeżenia o takiej sytuacji
  • wewnętrzne monitorowanie awarii z przesyłaniem do centrali oddzielnych sygnałów informujących o awariach
  • wbudowany izolator zwarć
  • oddzielnie sterowane wyjście zewnętrznego wskaźnika zadziałania, które może być aktywowane przez daną czujkę lub inne czujki
  • wbudowany wskaźnik zadziałania o kącie widoczności 360°
  • zakres temperatur pracy od -10 °C do + 55 °C
  • Informacje

Wielodetektorowe czujki dymu wyposażone są w komorę optyczną oraz w czujnik temperatury. Wszystkie sygnały z czujników są monitorowane i porównywane przez zintegrowane algorytmy w celu zapewnienia najszybszej możliwej reakcji na wszystkie rodzaje pożarów przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej odporności na zjawiska zwodnicze. Czujki spełniają wymagania normy EN54-7 i posiadają odpowiedni certyfikat uwzględniający badanie z pożarem testowym TF1. Czujki zaprojektowane są w sposób zapewniający dużą odporność na kurz, zabrudzenie, fluktuacje temperatury oraz prądy powietrzne.

Załączniki
Zapytaj o produkt