Oferta

Siemens Czujka OOH740

cena netto
Najważniejsze cechy
 • wybierane zestawy parametrów ASA, dostosowane do specyficznych wymagań
 • trzy różne poziomy zagrożenia do zróżnicowanego aktywowania alarmów
 • programowalne, sterowane czasowo przełączanie właściwości czujki
 • kompensowanie stopniowo osadzającego się kurzu i zanieczyszczeń w celu zapewnienia stałej czułości w długim przedziale czasu
 • wykrywanie pracy w nieodpowiednich warunkach środowiskowych i przesyłanie do centrali oddzielnego ostrzeżenia o takiej sytuacji
 • wewnętrzne funkcje diagnostyczne zapewniające prawidłowe działanie komory optycznej oraz układów elektronicznych, przesyłanie do centrali oddzielnych sygnałów informujących o awariach
 • redundancja pozwalająca na pracę przy uszkodzeniu jednego czujnika
 • wbudowany izolator zwarć
 • oddzielnie sterowane wyjście zewnętrznego wskaźnika zadziałania, które może być aktywowane przez daną czujkę lub inne czujki
 • wbudowany wskaźnik zadziałania o kącie widoczności 360°
 • zakres temperatur pracy od -25 °C do + 55 °C
 • Informacje

Neuronowe czujki pożarowe wyposażone są w technologię zaawansowanej analizy sygnałów ASA (Advanced Signal Analysis), która polega na porównywaniu sygnałów z czujników przez algorytm z dynamicznie modyfikowanym zestawem parametrów, a tym samym gwarantuje najszybszą możliwą reakcję na wszystkie rodzaje pożarów przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej odporności na zjawiska zwodnicze. Neuronowa czujka pożarowa jest wyposażona w komorę optyczną z dwoma źródłami światła, oświetlającymi aerozole z różnych kierunków, a także w dwa czujniki temperatury. Czujki spełnia wymagania normy EN54-7, w tym dotyczące badania z pożarem testowym TF1, oraz norm EN54-5 i CEA, a także posiada odpowiednie certyfikaty. Czujki zaprojektowane są w sposób zapewniający dużą odporność na kurz, zabrudzenie, fluktuacje temperatury oraz prądy powietrzne.

Zapytaj o produkt