Oferta

Siemens Czujka OOHC740

cena netto
Najważniejsze cechy
 • wybierane zestawy parametrów ASA do wykrywania pożarów, dostosowane do specyficznych wymagań
 • 3 różne poziomy zagrożenia pożarowego do zróżnicowanego aktywowania alarmów
 • programowalne, sterowane czasowo przełączanie właściwości czujki pożarowej
 • oddzielne sygnalizowanie niebezpiecznych stężeń tlenku węgla z 2 poziomami ostrzegawczymi
 • wybierane zestawy parametrów do wykrywania tlenku węgla uwzględniające progi statyczne oraz dynamiczne, czas reakcji dla progu dynamicznego powinien być dostosowywany w zależności od wykrytego stężenia tlenku węgla
 • wybierane wartości średniego stężenia tlenku węgla, pozwalające na wysyłanie sygnałów ostrzeżenia, gdy średnie stężenie będzie przekraczać daną wartość progową przez 15 minut
 • kompensowanie stopniowo osadzającego się kurzu i zanieczyszczeń w celu zapewnienia stałej czułości w długim przedziale czasu
 • wykrywanie pracy w nieodpowiednich warunkach środowiskowych i przesyłanie do centrali oddzielnego ostrzeżenia o takiej sytuacji
 • wewnętrzne funkcje diagnostyczne zapewniające prawidłowe działanie komory optycznej oraz układów elektronicznych, przesyłanie do centrali oddzielnych sygnałów informujących o awariach
 • redundancja detekcji optycznej oraz termicznej, pozwalająca na pracę przy uszkodzeniu jednego czujnika
 • funkcja ponownej kalibracji w przypadku awarii czujnika gazu, czujka powinna kontynuować pracę z pozostałymi czterema czujnikami, z dostosowanym zestawem parametrów
 • wbudowany izolator zwarć
 • oddzielnie sterowane wyjście zewnętrznego wskaźnika zadziałania, które może być aktywowane przez daną czujkę lub inne czujki
 • wbudowany wskaźnik zadziałania o kącie widoczności 360°
 • zakres temperatur pracy od -10 °C to + 50 °C
 • Informacje

Neuronowe czujki pożarowe z czujnikiem tlenku węgla wyposażone są w technologię zaawansowanej analizy sygnałów ASA (Advanced Signal Analysis), która polega na porównywaniu sygnałów z czujników przez algorytm z dynamicznie modyfikowanym zestawem parametrów, a tym samym gwarantuje najszybszą możliwą reakcję na wszystkie rodzaje pożarów przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej odporności na zjawiska zwodnicze. Neuronowa czujka dymu z czujnikiem tlenku węgla wyposażona jest w komorę optyczną z dwoma źródłami światła, oświetlającymi aerozole z różnych kierunków, dwa czujniki temperatury, a także czujnik tlenku węgla. Czujnik tlenku węgla pozwala na bezpieczne rozpoznawanie małych ilości tego gazu wydzielających się podczas pożaru. Czujki spełniają wymagania normy EN54-7/17, w tym dotyczące badania z pożarem testowym TF1, oraz norm EN54-5 i CEA, a także posiadają odpowiednie certyfikaty. Czujki są zaprojektowane w sposób zapewniający dużą odporność na kurz, zabrudzenie, fluktuacje temperatury oraz prądy powietrzne.

Zapytaj o produkt